KNP BT verwacht dit jaar meer dan 100 miljoen winst

AMSTERDAM, 24 MAART. Het papier- en verpakkingsconcern KNP BT verwacht dit jaar te kunnen afsluiten met een winst van tenminste 100 miljoen gulden.

Bestuursvoorzitter R. van Oordt heeft dit gisteren gezegd in een toelichting op het jaarverslag over 1993. KNP BT maakte eerder al bekend vorig jaar door onder meer een enorme daling van de papierprijzen een verlies te hebben geleden van in totaal 343 miljoen gulden. Van dat bedrag betrof 23 miljoen gulden een operationeel verlies en 320 miljoen gulden een buitengewone last, waarmee een ingrijpende reorganisatie wordt bekostigd. KNP BT, dat vorig jaar ontstond uit een fusie van Bührmann-Tetterode met Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken en VRG, sneed vorig jaar drastisch in de kosten door onder meer het stilleggen van papiermachines, verkocht enkele niet-kernactiviteiten en intregreerde de papierdivisie.

Mede door de kostenverlagingen verwacht KNP BT dit jaar “een belangrijke verbetering van het nettoresultaat in 1994”. Over de omvang van de winst wilde Van Oordt gisteren niet veel kwijt, omdat die ook zou afhangen van het herstel van de economie in Europa. Een tip van de sluier wilde hij gistermiddag wel oplichten: “Alleen al voor de uitvoering van ons dividendbeleid moeten we dit jaar een winst van in elk geval 100 miljoen gulden realiseren”.

Op de Amsterdamse effectenbeurs waren de beleggers, die de laatste maanden massaal KNP BT-stukken hebben gekocht in de hoop op een vlot en fors winstherstel, niet echt onder de indruk van het bedrag. Nadat de uitspraken van Van Oordt de beleggers had bereikt liep de koers gisteren met slechts drie dubbeltjes op tot 49,90 gulden, een koerswinst die vanmorgen al weer bijna was verdampt tot 49,70 gulden. De voorspelde winst ligt weliswaar boven die van het rampjaar 1993, maar nog altijd ruim onder de pro-forma winst van 175 miljoen gulden in 1992.

KNP BT doet dit jaar een beroep op de beleggers met de uitgifte van cumulatief preferente aandelen (stukken die de houders voorrang geven bij de uitbetaling van het dividend en een eventueel faillissement), die “enkele honderden miljoenen guldens” moet opleveren. Bij deze cum-prefs, die waarschijnlijk kort na de aandeelhoudersvergadering in mei worden uitgegeven, ontvangen de aandeelhouders een vast dividend dat eens in de acht jaar wordt vastgesteld en iets boven de rente op achtjarige staatsleningen ligt. Volgens KNP BT is dit een betrekkelijk goedkope manier om het eigen vermogen, dat als percentage van het balanstotaal is gezakt van 31,8 naar 29,3, verder te versterken. Op termijn moet dit stijgen tot minimaal 35 procent, een gebruikelijk percentage voor een kapitaalsintensief bedrijf als KNP BT.

Vorig jaar haalde KNP BT geld uit de markt met de uitgifte van obligaties (opbrengst respectievelijk 300 miljoen gulden en 200 miljoen D-mark) en een claimemissie (500 miljoen gulden). De eerstkomende jaren verwacht KNP BT geen verdere emissies meer te doen.

De papierprijzen tonen nog nauwelijks enig herstel en bevinden zich in de woorden van Van Oordt op “historsche diepten”. Slechts een, voor KNP BT belangrijke, soort is enkele procenten duurder geworden, maar dat is volgens Van Oordt nog te weinig om verregaande conclusies aan te verbinden. Ook de pulpprijzen, de grondstof die een rol speelt bij de prijsvorming van het papier, is zeer gering in prijs gestegen.