Kabinet Antillen herziet relatie met Nederland

WILLEMSTAD, 24 MAART. Het nieuwe Antilliaanse kabinet, dat volgende week in functie treedt, wil met Nederland nieuwe relaties opbouwen. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde regeerprogramma dat is ondertekend door zes politieke partijen van de vijf eilanden.

Het nieuwe kabinet bestaat uit alle partijen die bij de parlementsverkiezingen van 25 februari winst hebben geboekt. Deze partijen verschaffen het kabinet een tweederde meerderheid in het parlement. Grote winnaar bij de verkiezingen was de nieuwe partij Pro Antillas Restructura (PAR), die acht zetels veroverde. PAR-leider Miguel Pourrier wordt de nieuwe premier. De partij bezet vier ministersposten: Justitie, Financiën, Onderwijs en Sociale Zaken.

Volgens het regeerprogramma moet er een heroriëntatie komen op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking waardoor de Antillen minder afhankelijk worden van Nederlandse hulp. Ook zal het protocol uit 1987 over technische bijstand worden bezien. “Wij willen duidelijke afspraken met Nederland over de structuur van het samenwerkingsverband”, aldus kabinetsformateur Miguel Pourier. “Hierbij dient ook de relatie van Nederland met de kleine eilanden worden betrokken.” Hij vindt dat “het nou eens afgelopen moet zijn met het herhaaldelijk gehol naar Nederland zodra een van de eilanden ontevreden is over de rol van de centrale regering”.

Het kabinet stelt zich verder ten doel op 1 januari 1996 een nieuwe staatkundige structuur in te voeren. Nog dit jaar zullen daarvoor referenda worden gehouden op de vier eilanden. Op Cura çao heeft het referendum al plaatsgehad in november vorig jaar. Gekozen werd voor het bijeenblijven van de vijf eilanden.