Grote groei van aantal minderjarige asielzoekers

DEN HAAG, 24 MAART. Het aantal kinderen dat alleen naar Nederland reist en asiel aanvraagt neemt snel toe. Vorig jaar kwamen op Schiphol 1.500 minderjarigen zonder begeleiding uit verschillende landen aan. Het jaar daarvoor waren dat er nog 200.

Dat heeft staatssecretaris Kosto (justitie) gisteren gezegd in de Tweede Kamer. In de eerste twee maanden van dit jaar heeft de Nederlandse justitie meer dan 700 buitenlandse kinderen opgevangen. Als die trend doorzet, komt het aantal minderjarige asielzoekers dit jaar uit op 4.000.

Kosto heeft geen verklaring voor de toename van het aantal buitenlandse kinderen dat asiel aanvraagt. Volgens de bewindsman valt het wel op dat Duitsland het probleem nauwelijks kent. In Nederland worden minderjarige asielzoekers over het algemeen minder snel teruggestuurd dan in andere Europese landen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst van Justitie (IND) brengt de kinderen onder bij de stichting De Opbouw, die hen in principe een half jaar verzorgt. In die periode bekijkt Justitie of er een mogelijkheid is de kinderen veilig terug te sturen naar het land van herkomst. Als daarover geen zekerheid bestaat mogen zij blijven. Tot nu toe zijn tien kinderen weer op het vliegtuig gezet, aldus Justitie.