Geheugen gaat zeker niet altijd gestaag achteruit

Bij een onderzoek in Leiden bleek in 1987 driekwart van de 85-plussers over een goed geheugen te beschikken. Vijf jaar later, in 1992 was dat bijdezelfde groep van inmiddels 90-plussers nog steeds het geval. Goed nieuws dus voor mensen die dachten dat het geheugen op hogere leeftijd altijd achteruitgaat.

Bovendien is het een misverstand dat alle ouderen altijd eenzaam zijn, want zeventig procent van de 85-plussers in het onderzoek ontkende dat. Dat meldt de 85-pluskrant, een uitgave van het Peilstation voor Ouderen van de sectie Gerontologie van het Academisch Ziekenhuis in Leiden. De krant is bedoeld om voor ouderen, die bereid waren tot medewerking aan onderzoek, iets terug te doen door ze op de hoogte te houden van de onderzoeksreultaten.

Op het peilstation is een korte vragenlijst ontwikkeld, waarmee de huisarts iemands geheugen en andere verstandelijke vermogens snel in kaart kan brengen om risicopatiënten voor geheugenstoornissen op te sporen. Uit de vervolgstudie bleek tevens, dat als in de eerste meting een lichte geheugenstoornis werd gevonden, deze vijf jaar later vaak verergerd was. (Cicero)