Eerste subsidie voor Océ

DEN HAAG, 24 MAART. De kopieerapparatenfabriek Océ in Venlo is het eerste bedrijf dat een bijdrage krijgt uit het nieuwe industriefonds. Het bedrijf krijgt 50 miljoen gulden ter beschikking, het maximale bedrag.

Océ benut het geld voor onderzoek naar en ontwikkeling van milieutechnologie, met de bedoeling minder milieu-onvriendelijke stoffen bij de produktie te gaan gebruiken. Ook is het geld bedoeld om mogelijkheden te ontwikkelen voor de digitalisering van het kopiëren.

Het ministerie van economische zaken heeft dit gisteren bekendgemaakt. De 'industriefaciliteit', zoals het fonds officieel heet, beschikt over 900 miljoen gulden, bijeengebracht door het ministerie, banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het wordt beheerd door de Nationale Investeringsbank.

Hoewel het akkoord over de industriefaciliteit in november van het vorig jaar door de betrokkenen werd getekend, was tot nu toe geen bedrijf in de prijzen gevallen en rees er hier en daar al twijfel over het nut van dit fonds. De faciliteit is bestemd om risicodragende financieringen te verstrekken aan middelgrote en grote Nederlandse bedrijven die veelbelovende activiteiten ontwikkelen en daarvoor langs de gebruikelijke weg onvoldoende kapitaal kunnen aantrekken.