Een Koreaanse bom

NOORD-KOREA HEEFT gisteren de Verenigde Staten de Koreaanse oorlog (1950-1953) als les voorgehouden. Het was de zoveelste escalatie in de zenuwenoorlog tussen beide landen die nu ongeveer een jaar duurt. Inzet is de Amerikaanse verdenking dat Noord-Korea in het geheim aan een kernbom werkt of er zelfs al een heeft gemaakt. De confrontratie beweegt zich tussen uitersten. Soms spreken partijen van oorlog, soms van duurzame vrede met een optie op hereniging door onderhandelingen van het Koreaanse schiereiland. Begin deze week bereikte het dispuut evenwel een nieuw dieptepunt met de herhaalde waarschuwing van Noord-Korea dat het voornemens was zich uit het verdrag tegen spreiding van kernwapens terug te trekken.

Met die waarschuwing was de twist weer terug op het punt waar hij een jaar geleden zijn eerste climax bereikte. Na een jaar van diplomatieke wisselbaden - en van vermoedelijk noeste arbeid aan de ontwikkeling van de bom - komt nu het moment naderbij waarop de VS een beslissing niet langer uit de weg kunnen gaan. Noord-Korea als atoommogendheid zou onaanvaardbare risico's met zich meebrengen voor het evenwicht in de regio en voor de status van het non-proliferatieverdrag. Dat met economische sancties voldoende dwang zou kunnen worden uitgeoefend, is intussen bijzonder twijfelachtig. Noord-Korea is geïsoleerd en arm, maar daarom niet ongevaarlijk. Het keiharde regime van vader en zoon Kim hebben een bijkans water- en luchtdicht afgesloten samenleving doen ontstaan waarin het zicht op de werkelijkheid bij volk en leiders volstrekt teloor is gegaan.

OPVALLEND IN de jongste ontwikkelingen is dat Zuid-Korea in zijn reactie op de hernieuwde noordelijke weigering om volledige internationale inspectie toe te staan de Amerikanen in heftigheid is voorbijgestreefd. Tot dusver hadden de zuidelijken hoofdzakelijk sussende geluiden laten horen. Maar in Seoul wordt thans gevreesd dat het noorden, evenals ruim veertig jaar geleden, tot een overval bereid en in staat is. De hoofdstad Seoul, kort bij de scheidslijn, zou dan het eerste kind van de rekening worden. En de Zuidkoreanen beseffen dat de toegezegde Amerikaanse Patriots pas over enkele weken ter beschikking staan. De openbare aankondiging door de regering-Clinton van de komst van die uit de Golfoorlog bekende luchtdoelraketten heeft de verbale furie uit het Noorden verder aangewakkerd. In Seoul bereidt men zich erop voor dat de tegenstander niet zal wachten tot zij in stelling zijn gebracht.

AL DOENDE heeft de internationale gemeenschap er een probleem bij gekregen. Behalve met een nucleair Noord-Korea moet er rekening worden gehouden met een agressief Noord-Korea. Als beide in de tijd samenvallen staat de wereld voor een combinatie van uitdagingen die ruim drie jaar geleden aan de Golf nog maar net kon worden voorkomen. Het zou voor de Amerikaanse president wel eens de proef op de som kunnen worden zoals de Iraakse inval in Koeweit er een was voor zijn voorganger.