Collectie Nederland

In NRC Handelsblad van 18 maart schrijft Kitty Kilian over het door WVC geïntroduceerde begrip 'Collectie Nederland'. Dit begrip heeft betrekking op het cultuurbezit in de Nederlandse musea. De veronderstelling van mevrouw Kilian dat het bij de 'Collectie Nederland' alleen om kunstvoorwerpen gaat is een misverstand. De schedel van Pithecanthropus erectus in het Nationaal Natuurhistorisch Museum, de vlindercollectie van het Noordbrabants Natuurmuseum, de prehistorische gebruiksvoorwerpen in het Rijksmuseum van Oudheden, de cacteeën in de Hortus Botanicus te Leiden: ze horen er allemaal bij. Weinig bekend is, dat slechts ongeveer 9 procent van de Nederlandse musea zich uitsluitend met het verzamelen van kunst bezighoudt. Voor een goede beeldvorming van het cultureel erfgoed in Nederland, en dus van het begrip 'Collectie Nederland', is dit gegeven wel relevant.

    • Dr. F.J.M. Ellenbroek
    • Directeur Noordbrabants Natuurmuseum