CDA: grenscontroles moeten weer ingevoerd

DEN HAAG, 24 MAART. Het CDA wil controles aan de grens opnieuw invoeren om het toezicht op het binnenkomen van vreemdelingen en de invoer van drugs en wapens te verscherpen.

Het Tweede-Kamerlid J. de Hoop Scheffer (CDA) heeft dit vanmiddag voorgesteld bij de behandeling van de asielvoorstellen van het kabinet. Daarmee gaat het CDA verder dan het kabinet, dat het afgelopen weekeinde controles door vliegende brigades achter de grens voorstelde. Volgens De Hoop Scheffer zijn controles aan de grens zelf echter minder discriminerend. “Je kunt dan gemakkelijker alles controleren. terwijl vliegende brigades zich sneller op alleen vreemdelingen concentreren”, aldus De Hoop Scheffer. “Als we zoiets niet doen worden straks in de publieke opinie alle vreemdelingen over één kam geschoren”, aldus het Kamerlid, “en dat blaast de steun voor partijen als de Centrumdemocraten aan.”

Het VVD-Kamerlid H. Dijkstal zegt in een reactie: “Als het CDA slagbomen en grenshuisjes aan de grens wil heroprichten, dan zegt de partij in feite het verdrag van Schengen op”. Dijkstal noemt het “pikant” dat waar de VVD kritisch was over dit verdrag en het verdrag van Maastricht over de Europese Unie, deze verdragen nu kennelijk ter discussie staan bij partijen die “eerst die verdragen bij wijze van spreken blind wilden tekenen”.

De Hoop Scheffer ontkent echter dat zijn voorstel in strijd is met het verdrag van Maastricht dat de vrijheid van personenverkeer regelt. Hij wijst erop dat Engeland en Denemarken er afwijkende interpretaties van de betreffende verdragspassage (artikel 7a) op na houden. Daarnaast zijn andere onderdelen van het verdrag, zoals een gemeenschappelijke beleid aan de buitengrenzen van de Europese Unie, ook nog niet van de grond gekomen, aldus De Hoop Scheffer.

Verder bepleitte het CDA vanmiddag vestiging van opvangcentra voor asielzoekers vlak achter de grenzen om een snelle afdoening van de asielprocedures mogelijk te maken. Daarnaast willen VVD en CDA dat de Europese Raad een fonds voor opvang van vluchtelingen in de eigen regio instelt, in samenwerking met de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR.