Burgemeester stopt toelagen voor politietop

APELDOORN, 24 MAART. Burgemeester H. Bruins Slot van Apeldoorn heeft met onmiddellijke ingang extra toelagen stopgezet die werden uitgekeerd aan de politietop van de regio Noord- en Oost-Gelderland.

De ingreep van Bruins Slot volgt op een vernietigend rapport over de salarisopbouw van het korps en de gevolgen van de daar doorgevoerde reorganisatie.

Korpschef J. Bakker van de regiopolitie heeft zijn ontslag ingediend omdat Bruins Slot het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Bakker was de hoofdverantwoordelijke voor de hoge salariëring van commissarissen en andere staffunctionarissen in de regio (Veluwe en de Achterhoek). Hij heeft ook zichzelf een volgens het onderzoeksrapport weliswaar niet onrechtmatige, maar wel “ongebruikelijk hoge onregelmatigheidstoeslag” toegekend, die Bruins Slot zelfs met terugwerkende kracht tot 1 januari heeft stopgezet. Of er meer ingrepen in de beloning van de oostelijke politietop volgen is nog onbekend. Bruins Slot heeft daarover binnenkort overleg met de politietop zelf, zei hij vanmorgen.

Bakker was sinds 1988 hoofdcommissaris van politie in Apeldoorn. Daarvoor was hij korpschef in Delft. Hij wordt door Bruins Slot voorgedragen voor 'eervol ontslag'.

Bruins Slot, die sinds begin dit jaar burgemeester van Apeldoorn is, werd geconfronteerd met een al door zijn voorganger besteld rapport van het organisatie-adviesbureau ODRP over de gevolgen van de reorganisatie van het 1200 man tellende regiokorps. ODRP concludeert in zijn rapport dat er “onterechte en onredelijk grote verschillen” zijn ontstaan in de beloningen binnen het korps. Er is geen sprake geweest van “onrechtmatig handelen”, zo laat Bruins Slot nadrukkelijk weten. De vergoedingen die de oostelijke politietop zichzelf heeft gegeven waren in zijn ogen echter “gewoon te hoog en onacceptabel”.

Het gaat om de salarissen van de 13 hoge politiefunctionarissen in de regio die een sleutelrol vervulden bij de reorganisatie van het politiekorps. Zij maakten aanspraak op extra vergoedingen vanwege hun extra werkzaamheden (taakverzwaring) in dat proces. Onder hen was er maar een “die zich niets heeft laten aanreiken”, meldt Bruins Slot. Dat was de plaatsvervangend korpschef in Apeldoorn, die nu tijdelijk Bakker vervangt. Bruins Slot wil om redenen van privacy niet ingaan op de hoogte van de onregelmatigheidstoeslag die Bakker zichzelf heeft toegekend (overigens met goedkeuring van Apeldoorns toenmalig burgemeester, J. Hubers). Hij geeft die wel de kwalificatie van 'toegevoegd inkomen'. Bakker stelt zich op het standpunt dat hij altijd “op integere wijze” heeft gehandeld en “in volledige overeenstemming met het bevoegd gezag een rechtvaardige koers” heeft gevaren, “alhoewel er natuurlijk fouten zijn gemaakt”. Hij zal waarschijnlijk gebruik gaan maken van de regeling voor vervroegde uittreding als 55-plusser.