Bodar

Bodar“Zwijg voor de Heer al wat leeft” jubelt Antoine Bodar aan het slot van zijn preek in NRC Handelsblad van 19 maart. Waarom geldt dat zwijgen niet voor hemzelf? En waarom stuurt hij zijn preken niet naar een noodlijdend parochieblad? Als praktizerend atheïst lees ik liever geen geloofsbelijdenissen en getuigenissen in NRC Handelsblad. Beschouwingen over kunst en religie kunnen natuurlijk wel, tenzij men doorslaat naar preken en getuigen wat Bodar kennelijk niet kan laten. Wil mij, geachte redactie, voortaan behoeden voor dit kwaad, in secula seculorum, amen.

    • A.M. Remmen