Belgrado daagt Navo voor hof

DEN HAAG, 24 MAART. Joegoslavië (Servië en Montenegro) is een procedure tegen de leden van de NAVO begonnen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Volgens Belgrado schendt de NAVO het handvest van de Verenigde Naties door in Bosnië met geweld te dreigen zonder daartoe door de Veiligheidsraad te zijn gemachtigd.

De klacht slaat op het NAVO-ultimatum van 9 februari tegen de Servische belegeraars van Sarajevo. Ze moesten hun zware wapens binnen tien dagen onder controle van de VN-vredesmacht plaatsen of ze uit een straal van twintig kilometer rond Sarajevo verwijderen, op straffe van NAVO-luchtaaanvallen.

De NAVO baseerde zich bij het ultimatum op eerdere resoluties van de Veiligheidsraad. “De resoluties van de Veiligheidsraad waarin 'veilige gebieden' in Bosnië werden geschapen, rechtvaardigen alle noodzakelijke middelen rechtvaardigen die moeten worden genomen om de bevolking in die gebieden te beschermen, inclusief het gebruik van geweld vanuit de lucht”, aldus een NAVO-woordvoerder.

Volgens Joegoslavië moet het Internationaal Gerechtshof het dreigement met geweld “illegaal” verklaren omdat aan het dreigement van de NAVO niet uitdrukkelijk door een resolutie van de Veiligheidsraad wordt geschraagd.

Of het tot een formele juridische procedure komt is nog de vraag, omdat alle lidstaten van de NAVO met zo'n procedure moeten instemmen door de jurisdictie van het Internationaal Gerechtshof in deze zaak te erkennen. (AP, Reuter)