Akkoord Somalië

NAIROBI, 24 MAART. De twee voornaamste Somalische krijgsheren, Generaal Aideed en Ali Mahdi, hebben vanochtend in de Keniase hoofdstad Nairobi alsnog een vredesakkoord gesloten.

De besprekingen, die onder de auspiciën van de Verenigde Naties werden gehouden, waren gisteren door de VN voortijdig beëindigd omdat de vijftien Somalische partijen die aanwezig waren op de conferentie, geen overeenstemming konden bereiken. Na langdurig overleg afgelopen nacht spraken Aideed en Ali Mahdi af dat de troepen van hun clanallianties een staakt-het-vuren in acht zouden nemen.