'Werktuigbouw doet goed onderzoek'

12UTRECHT, 23 MAART. De wetenschappelijke onderzoekers in de werktuigbouwkunde aan de drie technische universiteiten, vooral in Delft en Eindhoven, kunnen wegens geldgebrek niet voldoende gebruik maken van informatietechnologie en elektronica.

In Twente is de situatie beter. De kwaliteit van het onderzoek zelf is bij de drie faculteiten over het algemeen goed. Dit concludeert de internationale visitatiecommissie van de Nederlandse vereniging van universiteiten VSNU. Het visitatierapport is het eerste van de 'onderzoeksvisitaties' die de VSNU is begonnen in navolging van de al langer bestaande rapportages over de kwaliteit van het universitaire onderwijs. Het is de bedoeling dat over een paar jaar de financiering van het onderzoek voor een deel gebaseerd wordt op de visitatierapporten.