VNG niet tevreden over plan Wallage met bijstandswet

DEN HAAG, 23 MAART. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is allerminst te spreken over het voorstel voor een nieuwe bijstandswet dat staatssecretaris Wallage (sociale zaken) deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De VNG vindt dat Wallage op belangrijke punten afwijkt van het akkoord dat zij in september vorig jaar met de staatssecretaris sloot.

De gemeenten krijgen te weinig ruimte om zelfstandig te beslissen over de hoogte van een bijstandsuitkering, vindt de VNG. Dit is “kennelijk ingegeven door de wens van het kabinet om toch via landelijke, uniforme wetgeving voor de 'echte' alleenstaande (ouder) de uitkeringshoogte te definiëren”. De kritiek van de VNG is van belang, omdat het wetsvoorstel in feite is gebaseerd op de veronderstelling dat het kabinet met de VNG een akkoord heeft.

Enerzijds schrijft het wetsvoorstel voor dat burgemeester en wethouders een toeslag geven aan een alleenstaande die de kosten niet kan delen.

Anderzijds noemt het drie uitzonderingen op deze regel: krakers, 21- en 22-jarigen en schoolverlaters. Dan kunnen de gemeenten de toeslag lager vaststellen, aldus het wetsvoorstel. Maar tegelijk boekt het kabinet alvast een bezuiniging van 380 miljoen gulden op de uitkeringen in, er kennelijk van uitgaande dat de gemeenten in die uitzonderingssituaties een lagere toeslag geven. Doen de gemeenten dat niet, dan kost ze dat straks zelf geld, omdat de toeslagen over drie jaar uit de gemeentekas moeten worden betaald.

Bijstandsuitkeringen bestaan straks uit een basisuitkering (50 procent van het minimuloon voor alleenstaanden, 70 procent voor alleenstaande ouders) waarop gemeenten een toeslag kunnen geven van ten hoogste 20 procent.