Verwarring en chaos bij verkiezingen Petersburg

MOSKOU, 23 MAART. Onverschillige kiezers, woedende kandidaten en rekbare regels, dat is de voorlopige uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in St. Petersburg. Over de definitieve uitslag zal waarschijnlijk de procureur-generaal moeten beslissen.

De verkiezingen in Ruslands tweede stad zijn één van de vele plaatselijke stemmingen die dit voorjaar in Rusland worden gehouden om nieuwe gemeenteraden samen te stellen. De nieuwe raden moeten in de plaats komen van de lokale sovjets, waarvan de meeste afgelopen najaar op last van president Jeltsin zijn ontbonden.

Voor geldigheid van de verkiezingen is een opkomst van 25 procent vereist. Toen de stembussen zondagavond om tien uur sloten had slechts 22 procent van het electoraat zijn stem uitgebracht. Burgemeester Sobtsjak besloot daarop de verkiezingen met één dag te verlengen. Een assistent van de burgemeester maakte het besluit op de lokale radio en televisie bekend en dat was ook de manier waarop de verkiezingscommissie ervan hoorde.

De verkiezingscommissie slaagde er vervolgens niet in alle stembureaus tijdig nieuwe instructies te geven. In sommige districten was het tellen van de stemmen al begonnen toen het nieuws bekend werd. De medewerkers van die bureaus lieten vervolgens de al geopende stembussen de hele nacht onbewaakt achter.

Op maandagmorgen deed Sobtjsak nog een extra inspanning om het gewenste opkomstpercentage te bereiken: studenten en soldaten die tijdelijk in St. Petersburg verblijven en die daarom aanvankelijk niet hadden mogen stemmen, werden alsnog naar de stembureaus genood. Geluidswagens werden de straat op gestuurd. De burgemeester zelf verscheen op de televisie met een laatste oproep aan de burgers.

Volgens voorlopige tellingen is uiteindelijk 25,6 procent van de kiesgerechtigden opgekomen, 0,6 procent meer dan het vereiste minimum. Maar tien van de zestien deelnemende partijen hebben inmiddels tegen Sobtsjaks interventie geprotesteerd en de procureur-generaal om een onderzoek gevraagd. Die heeft laten weten enkele dagen nodig te hebben om tot een oordeel te komen, maar een medewerker zei al dat Sobtsjaks rol in strijd is met de verkiezingsregels.

Bij lokale verkiezingen elders was het resultaat afgelopen weekeinde maar iets beter dan in St. Petersburg: de opkomst in Smolenks en Orenboerg schommelde rond de 35 procent.