Rusland krijgt 1,5 mld dollar van het IMF

PAG.23 IMF

MOSKOU, 23 MAART. Het Internationale Monetaire Fonds en de Russische regering hebben gisteravond een overeenkomst getekend die de weg moet vrijmaken voor een lening van 1,5 miljard dollar aan Rusland. De lening wordt gezien als een cruciale blijk van vertrouwen van het Westen in de toekomst van de Russische economie.

De overeenstemming tussen IMF-directeur Michel Camdessus en premier Viktor Tsjernomyrdin kwam in de laatste uren van de laatste avond van een vijfdaags bezoek van Camdessus aan Moskou. Maandagavond zeiden Russische onderhandelaars nog dat de besprekingen muurvast zaten. Het memorandum dat beide mannen hebben ondertekend is ook niet de definitieve overeenkomst over de lening die Camdussus in zijn bezoek aan Moskou had willen bereiken. Desondanks liet hij zich gisteravond op een herhaaldelijk uitgestelde persconferentie optimistisch uit.

“Mijn besprekingen hier hebben mijn vertrouwen gesterkt dat Rusland zal slagen, hoe groot de problemen en de omvang van de veranderingen in dit land ook zijn”, zo zei Camdessus. “Rusland zal een succesverhaal worden.” In het memorandum staat: “Het IMF is zeer te spreken over de pogingen van de Russische regering om economische stabilisatie te bereiken en de inflatie te bestrijden.”

De IMF-directeur zei dat hij met Tsjernomyrdin overeenstemming had bereikt over het economische beleid dat de Russische regering zal volgen. Daarin zal het terugbrengen van de inflatie tot 7 procent per maand een belangrijke plaats innemen. Camdessus verwachtte dat binnen enkele weken het IMF definitieve toestemming voor het verstrekken van de lening zal geven. Daarna zouden onderhandelingen beginnen over een volgend krediet.

Premier Tsjernomyrdin, die als eerste de pers kort te woord stond, zei dat “alles is overeengekomen”. Hij noemde 15 april als datum waarop een economisch beleidsplan gereed moet zijn op basis waarvan het IMF de 1,5 miljard dollar zou vrijgeven. Details van het plan werden niet bekend gemaakt.

Maar Westerse waarnemers zeiden vanmorgen dat succes van welk plan dan ook zal afhangen van de begroting van 1994. Het ministerie van financiën heeft een ontwerp-begroting gereed die de goedkeuring van het IMF heeft gekregen, maar nog niet die van het Russische parlement.

Het IMF heeft Rusland vorig jaar al een lening van 2,5 miljard dollar verstrekt, maar de tweede 'tranche' van 1,5 miljard werd niet vrijgegeven wegens twijfel over de bereidheid bij de Russische regering fundamentele economische hervormingen door te voeren. Na de parlementsverkiezingen van december, waarbij communisten en nationalisten meer stemmen haalden dan hervormingsgezinde partijen, zijn juist die ministers uit de regering verdwenen die een streng monetair beleid wilde voeren, zoals dat het IMF voor ogen staat. Premier Tsjernomyrdin zei na de verkiezingen dat er aan de periode van 'marktromantiek' een einde was gekomen. Hij noemde als eerste prioriteit de aflossing van schulden van de regering aan staatsbedrijven. Bestrijding van de inflatie zou minder prioriteit krijgen. De laatste weken heeft Tsjernomyrdin zijn toon echter veranderd.