PvdA, VVD: niet meer bezuinigen op ouderenoord

DEN HAAG, 23 MAART. De fracties van PvdA en VVD willen dat er volgend jaar niet op de bejaardenoorden wordt bezuinigd. Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over de belastingmeevaller van vijf miljard gulden.

Na heftige protesten van bejaarden besloot het kabinet vorig jaar de bezuiniging op de bejaardenoorden voor dit jaar te verminderen van 127 miljoen gulden naar 76 miljoen. Minister d'Ancona (WVC) legde er destijds de nadruk op dat de voorgenomen bezuinigingen voor 1995 en 1996 blijven staan, respectievelijk ongeveer 120 miljoen en 150 miljoen. Ongeveer tegelijkertijd werd een commissie onder voorzitterschap van de Eindhovense burgemeester Welschen in het leven geroepen die op verzoek van de minister onderzoekt hoe vernieuwing van de bejaardenzorg gestalte zou moeten krijgen.

Of de door het kabinet voorgenomen bezuiniging voorgoed van tafel moet of alleen volgend jaar, is iets waarover de fracties het nog niet eens zijn. De PvdA is daarin wat voorzichtiger dan de VVD en het is nog onzeker welke kant het CDA zal kiezen. Het plan tot uit- dan wel afstel van de reeds vorig jaar aangekondigde bezuiniging kwam gistermiddag van het Tweede-Kamerlid Melkert (PvdA). Opmerkelijk genoeg kwam later tijdens het debat VVD-woordvoerder De Korte onaangekondigd met een motie, waarin hij de bezuiniging resoluut en voor altijd van de hand wees.

Volgens Melkert ontbeerde de motie van de VVD'er echter elke financiële dekking of inhoudelijke onderbouwing. Het voorstel van de PvdA'er, neergelegd in een motie, gaat uit van het binnenkort te verwachten rapport van de commissie-Welschen. Melkert wil dat de aangekondigde bezuiniging in elk geval wordt uitgesteld, totdat het kabinet zich over dat rapport heeft kunnen uitspreken.