Obligatiefonds ABN Amro 2 mld

De intrinsieke waarde van de participaties ABN Amro Obligatie Fonds (Nederlandse obligaties en leningen), is in het boekjaar 1993/94 dat op 31 januari eindigde, gestegen van 175,23 gulden tot 199,60 gulden. Hierin zitten inkomsten ter waarde van 12,78 gulden, het overige is kapitaalwinst. De uitkering is vastgesteld op 12,78 gulden tegen 12,87 gulden over het voorgaande boekjaar. Het vermogen nam toe met 300 miljoen gulden tot ruim 2 miljard gulden.