OAMF Rentefonds: opnieuw agiostock

OAMF Rentefonds, dat in hoofdzaak belegt in vastrentende guldenswaarden, heeft over 1993 een netto resultaat behaald van ruim 71 miljoen gulden. De intrinsieke waarde per participatie steeg bijna 20 procent van 13,74 gulden (1 januari) tot 16,33 gulden (eind december). Van deze 2,59 gulden toename komt 0,99 gulden voort uit het directe beleggingsresultaat (rente minus beheerskosten) en 1,60 gulden uit behaalde koersresultaten. Het dividend wordt 1 gulden in contanten of naar keuze in aandelen uit de belastingvrije agioreserve.