Nederland moet kiezen voor milieu

De bewindslieden van Economische Zaken, minister Andriessen en staatssecretaris Van Rooy, houden morgen een debat over de toekomst van de Nederlandse economie. Er is een proces van 'globalisering' van de economie gaande, zo luidt de boodschap, en daarmee zullen we rekening moeten houden. De concurrentie op wereldschaal wordt heviger, en dus moeten in Nederland de kosten omlaag, de overheid terugtreden, en moet de sociale zekerheid op de helling. Dan krijgt de marktsector weer de ruimte, en kan Nederland wellicht het rijkste land ter wereld worden. De werkgeversorganisaties VNO en NCW verspreiden dezelfde boodschap via paginagrote advertenties in de dagbladen, en in de brochure 'Nederland moet kiezen'.

Wat opvalt in deze verhalen en die in de media is de volstrekte ontkenning van milieuproblemen. De beoogde toename van de produktie en het daarmee samenhangende gesleep met grondstoffen over de wereld, leiden tot enorme extra milieubelasting en tot verregaande aantasting van natuur en landschap door onder meer investeringen in infrastructuur. Alleen al in Nederland worden er bijna wekelijks plannen gemaakt om beton te storten voor nieuwe of uitgebreidere luchthavens, spoorbanen en wegen. Is anno 1994 een serieuze discussie mogelijk over onze economische toekomst zonder in te gaan op kernvragen over de relatie milieu-economie? Kunnen natuur en milieu de gevolgen van voortdurend toenemende produktie dragen? Wegen de baten van meedoen in de rat race van de globalisering (extra concurrentiekracht en daaruit voortvloeiend extra inkomen) wel op tegen de prijs die daarvoor moet worden betaald: de vernietiging van natuur en landschap, en afbraak van een groot aantal collectieve voorzieningen?

Een discussie over economie is zinloos zonder antwoorden op die vragen. Nederland moet kiezen, vinden VNO en NCW. Maar wie wil dat Nederland het rijkste land ter wereld wordt als de consequentie is dat er geen bossen meer zijn, geen stilte meer is en dat alle historische binnenstedem moeten plaatsmaken voor kantoorkolossen?

    • Jan Paul van Soest
    • Ed Nijpels
    • Schone Technologie