Meer kans op EU-richtlijn medezeggenschap

DEN HAAG, 23 MAART. De kans dat de medezeggenschap voor werknemers van multinationale Europese ondernemingen met wetgeving moet worden afgedwongen is aanzienlijk gegroeid nu het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en de Europese werkgeversorganisatie UNICE geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over een gezamenlijk initiatief.

Het EVV wil dat werknemers recht krijgen op informatie over het concernbeleid op Europees niveau. Ook vindt het dat werknemersvertegenwoordigingen moeten worden geconsulteerd over belangrijke voornemens. UNICE-onderhandelaars leken met deze wensen te kunnen leven als basis voor verdere onderhandelingen. De kans is nu groot dat de Europese Commissie met een Europese richtlijn komt. Europees commissaris Flynn had al een sterk afgezwakt voorstel gedaan, maar wilde afwachten of de sociale partners er uit zouden komen. (ANP)