Kabinet laat met adviesaanvraag Ser

DEN HAAG, 23 MAART. Het zal de Sociaal-Economische Raad hoogstwaarschijnlijk niet meer lukken nog voor de verkiezingen van 3 mei een advies uit te brengen over de uitvoering van de sociale verzekeringen. Dat is dan niet de schuld van de SER, erkende staatssecretaris Wallage gisteravond in de Tweede Kamer, maar van het kabinet.

Pas dezer dagen zal de adviesaanvraag van het kabinet de deur uitgaan. De Tweede Kamer voelde de staatssecretaris van sociale zaken gisteravond op initiatief van D66 aan de tand over de vraag waarom dat zo lang heeft geduurd. Al bij de behandeling van de voorstellen van de Commissie-Buurmeijer (de parlementaire enquêtecommissie die de uitvoering van de werknemersverzekeringen heeft onderzocht) in november van het vorig jaar sprak de Kamer met het kabinet af dat zo'n adviesaanvraag er zou komen. In februari beloofde Wallage andermaal daarmee 'spoed' te betrachten.

Uitgangspunten bij het advies is dat de uitvoering van werknemersverzekeringen als de WAO en de WW voortaan regionaal moet geschieden en niet meer bedrijfstakgewijs. De Tweede Kamer wil in meerderheid dat over drie jaar de bedrijfsverenigingen als publiekrechtelijke organisatie verdwijnen, maar ook dat werkgevers- en werknemersorganisaties bij de uitvoering van de sociale verzekeringen betrokken blijven. Het is, aldus de meerderheid van de Kamer, geen vraag meer of de uitvoering wordt geregionaliseerd, maar alleen hoe.

Het omzetten van deze uitgangspunten in een adviesaanvraag aan de SER bleek heel wat voeten in de aarde te vergen, gaf Wallage gisteravond aan. Daarbij rezen nogal wat praktische vraagstukken.

Maar de staatssecretaris ontkende niet dat over de regionalisering van de sociale verzekeringen en de adviesaanvraag ook politieke problemen binnen het kabinet waren gerezen. De CDA-fractie verzette zich vorig jaar al tegen de uitspraak die de Tweede Kamer vorig jaar hierover deed; CDA-bewindslieden waren nu dan ook degenen geweest die in het kabinet moeite hadden met een adviesaanvraag die de regionalisering als voldongen feit presenteerde.