Kabinet: burgers moeten bij opvang asielzoekers helpen

PAG.3 VLIEGENDE BRIGADE

DEN HAAG, 23 MAART. Het kabinet wil particulieren inschakelen bij de opvang van asielzoekers. Burgers die hun woning openstellen voor asielzoekers kunnen rekenen op een vergoeding van de overheid.

Dat staat in een brief die premier Lubbers gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om vreemdelingen die wachten op een beslissing over hun asielverzoek. De Tweede Kamer, die morgen over het plan debatteert, reageert verdeeld. De maatregel is nodig omdat de opvang van vluchtelingen is vastgelopen als gevolg van groeiende aantallen asielzoekers, lange asielprocedures en slechte doorstroming naar huisvesting in gemeenten.

Het kabinet denkt aan een contract dat burgers moeten tekenen en waarin wordt vastgelegd dat de 'gasten' beschikbaar moeten zijn voor Justitie waar het de asielprocedure betreft. Het contract wordt opgezegd op de dag dat “hun gast verder verblijf in Nederland ontzegd wordt”, aldus Lubbers. Op dat moment houdt ook de betaling op. Over de hoogte van de vergoeding laat het kabinet zich niet uit. Volgens de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) kost een asielzoeker die nog in de procedure zit de overheid in totaal 30.000 gulden per jaar.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat alle suggesties om het opvangprobleem op te lossen welkom zijn. “Maar deze niet”, aldus De Hoop Scheffer. Het CDA vindt dat de integratie van de vreemdeling in de samenleving pas moet worden bevorderd als hij weet of hij kan blijven. De Hoop Scheffer vreest ook moeilijkheden als er “solidarisering” ontstaat tussen gastgezin en asielzoeker. Ook D66 is uiterst sceptisch. Kamerlid Wolffensperger vraagt zich met name af of een gezin wel in staat is een asielzoeker uit een oorlogsgebied op te vangen. Hij wijst verder net als het CDA op de situatie die kan ontstaan als de aanvraag na een paar maanden wordt afgewezen. De PvdA-fractie heeft om dezelfde reden vraagtekens, maar woordvoerder Van Traa wijst het plan niet zonder meer af. Hij noemt het een “creatieve gedachte”.

VVD-woordvoerder Dijkstal is voorstander van het idee, maar ziet liever dat woonruimte beschikbaar wordt gesteld aan statushouders in plaats van aan vreemdelingen in de asielprocedure.

Pag.3: Reacties op brief verdeeld

“Het is niet zo gek als statushouders beginnen met het wonen op kamers, net zoals de meeste Nederlanders. De gemeenten zouden dan ook meer woonruimte hebben”, aldus VVD-er Dijkstal. GroenLinks is fel tegen het plan omdat particulieren straks “een flinke cent” kunnen gaan verdienen aan de opvang van asielzoekers, aldus Kamerlid Sipkes. “Een onkostenvergoeding is prima, maar het ziet ernaar uit dat de opvang wordt gecommercialiseerd.”

Het kabinet schrijft verder in de brief dat vreemdelingen van wie het asielverzoek niet in behandeling wordt genomen niet, meer moeten worden toegelaten tot de 'opvangvoorzieningen'. Daarbij gaat het om vreemdelingen die afkomstig zijn uit een zogenoemd veilig derde land of om asielzoekers wier aanvraag niet ontvankelijk is verklaard. Lubbers noemt deze maatregel “ingrijpend” en “onvermijdelijk”. Over het weren van asielzoekers uit veilige landen ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het kabinet heeft verder besloten deze kabinetsperiode geen aparte bewindspersoon voor asielzaken te benoemen. Premier Lubbers adviseert dat wel voor de volgende kabinetsperiode.

Minister Van Thijn (binnenlandse zaken) drong vandaag tijdens de Europese Raad voor ministers van justitie en van binnenlandse zaken in Brussel aan op een gezamenlijk immigratiebeleid. Van Thijn zei gisteravond in de Kamer verbaasd te zijn dat, terwijl in Nederland een groot debat wordt gevoerd, in andere Europese lidstaten weinig animo lijkt te zijn de problematiek te bespreken.