Jongeren in Frankrijk blijven protesteren

PARIJS, 23 MAART. Franse jongeren hebben gisteravond voor de vierde keer binnen een week geprotesteerd tegen een wet die het ondernemers mogelijk maakt hun minder dan het minimumloon te betalen. Daarbij kwam het in Lyon tot botsingen met de politie.

De centrum-rechtse regering van premier Balladur voelt zich gesterkt door de uitslag van de afgelopen zondag gehouden lokale verkiezingen en heeft gisteren dan ook het merendeel van de voorgenomen maatregelen doorgezet. Wel hield de minister van begroting, Nicolas Sarkozy, de deur voor wijzigingen in de regeling open door te verklaren: “Als de formule niet werkt, zullen we haar aanpassen.”

De betogingen werden gisteravond vooral gehouden in de kleinere steden, waar tot dusver niet tegen de feitelijke daling van het minimumloon voor jongeren was geprotesteerd. In Lyon werden 1.200 politiemensen ingezet tegen 4.000 demonstranten die gewapend waren met flessen en stenen. Tien politiemannen raakten gewond, veertig demonstranten werden aangehouden. Ook in Rennes, Cherbourg, Caen, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand en enkele tientallen kleinere steden gingen jongeren de straat op, hetgeen erop wijst dat het verzet tegen het economisch beleid van Balladur zich verspreidt. Leiders van de Franse vakbeweging en studentenleiders hebben bij de regering aangedrongen op het terugdraaien van de genomen maatregelen. De werkloosheid in Frankrijk beloopt momenteel ruim twaalf procent, terwijl van de mensen onder de 25 een kwart werkloos is. De regering hoop de kansen op een plaats op de arbeidsmarkt te vergroten door een verlaging van het minimumloon met twintig procent voor de periode van een jaar, waarbij de jongeren voor een evenredig deel van hun tijd een opleiding moeten krijgen. Verwacht wordt dat het thema van de werkgelegenheid zeer belangrijk wordt bij de volgend jaar te houden presidentsverkiezingen. (AFP, AP)