Hoofd koel

Politici hebben voor vele gevaren gewaarschuwd, maar dit risico hebben ze over het hoofd gezien. Ook in de vertrouwelijke rapporten van de CRI, de BVD, de FIOD, en het IRT is de revolutionaire cel niet op tijd gelokaliseerd. En toch is het gebeurd. Een kleine minderheid nam het heft in eigen handen, lapte de voorschriften aan haar laars en reed de verboden carpool-strook op. De massa volgde en bij zoveel wetteloosheid stond de politie machteloos.

Hoe kon dit gebeuren? Als excuus moge gelden dat het verzet uit een voordien gezagsgetrouw deel van de natie kwam, maar precies dat gaf deze massale actie zo'n sinister karakter.

Het is nu zaak het hoofd koel te houden. Wie zijn wereldgeschiedenis kent, weet dat de oproerkraaiers zullen proberen het gesloten front van de wettige autoriteiten te breken. Dat de voorhoede van deze beweging zich al een bruggehoofd heeft verworven in een veelgelezen ochtendblad geeft te denken. Zoals ook haar pogingen om via een speciaal 06-nummer de bevolking te mobiliseren buitengewoon verontrustend zijn. Intussen moeten we hopen dat het gezond verstand zal zegevieren. En anders zal de politie de overtreders met harde hand moeten aanpakken. Ze moeten die file weer in. Het is in het belang van het milieu.

    • Warna Oosterbaan