Havenconcern Pakhoed ziet beter resultaat

ROTTERDAM, 23 MAART. Het tankopslag- en havenbedrijf Pakhoed rekent dit jaar op een verbetering van het netto bedrijfsresultaat.

Dat zal, zo zei bestuursvoorzitter N.J. Westdijk gisteren tijdens de presentatie van de jaarcijfers, ook leiden tot groei van het resultaat per aandeel, ondanks de recente kapitaalsuitbreiding met 10 procent. “We zijn het dal duidelijk gepasseerd”, aldus Westdijk.

Pakhoed presteerde het afgelopen jaar minder dan in 1992. De netto winst kwam, met inbegrip van buitengewone lasten van 15 miljoen gulden, vorig jaar uit op 60,3 miljoen gulden. In 1992 was dat nog 90,7 miljoen gulden. In de eerste helft van het jaar liep de winst veertig procent terug, in de tweede helft bedroeg de terugval negen procent. De winst per aandeel daalde van 3,54 gulden naar 2,32 gulden. Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van 1,50 gulden. Vorig jaar werd 1,75 gulden uitgekeerd.

Westdijk typeerde 1993 als een “niet gemakkelijk” jaar. De voor Pakhoed belangrijke chemische industrie verkeert in een diep dal waardoor de bezettingsgraad van zowel de chemische tankvaart als de chemicaliënopslag flink daalde.

Furness Pakhoed Transport Groep (FPTG) had in de overslagsector en bij de dealerbedrijven te maken met ongunstige ontwikkelingen. Het resultaat van FPTG daalde van 28,6 miljoen gulden in 1992 naar 19,9 miljoen gulden in 1993.

Multi-Terminals Waalhaven boekte een zwaar negatief resultaat. Westdijk kondigde aan dat dit jaar alle binnen de Rotterdamse haven en de groep ter beschikking staande sociale regelingen worden aangewend om Multi-Terminals versneld te verkleinen tot een bedrijf met minder dan tweehonderd werknemers. Eind vorig jaar telde Multi-Terminals nog 263 man personeel. Volgens Westdijk zijn alleen zó voor het bedrijf oplossingen in de vorm van samenwerking binnen of buiten Pakhoed te vinden.