DNB introduceert eerste NBC's

AMSTERDAM, 23 MAART. Het Nederlandse bankwezen kan op de ochtend van 28 maart voor het eerst inschrijven op zogenaamde Nederlandse Bank Certificaten (NBC's).

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft te kennen gegeven dat zij met deze eerste tranche (looptijd 31 maart - 30 september) een bedrag van maximaal 1 miljard gulden uit de geldmarkt wil halen. Naar verwachting zullen vanaf nu iedere maand NBC's aan het Nederlandsebankwezen worden aangeboden. Via het bij staatsleningen gebruikte tendersysteem zal de uiteindelijke rente worden vastgesteld. Met deze NBC's beoogt DNB het structurele geldmarktoverschot te verminderen. Dit betekent dat minder omvangrijke kasreserves benodigd zullen zijn om de geldmarkt af te romen. Zoals bekend acht DNB een geldmarkttekort noodzakelijk om grip te houden op de daggeldrente en daarmee op de koers van de gulden. Zowel de geldmarktkasreserve als de NBC's zijn rentedragend.

Na de inschrijving aanstaande maandag bepaalt DNB met welke omvang en tegen welke rente NBC's zullen worden toegewezen. Vervolgens worden de condities van de nieuwe kasreserve bekendgemaakt, precies drie dagen voordat de huidige kasreserve afloopt (31 maart). Hoe meer NBC's worden toegewezen, hoe kleiner de omvang van de nieuwe kasreserve zal zijn.

In de verslagweek bleek de schatkist onvoldoende gevuld te zijn om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Weliswaar resteerde maandag nog een 'bodempje' van bijna 0,4 miljard gulden, doch gedurende de week moest het Rijk diverse malen aankloppen bij het Nederlandse bankwezen. In het kader van 'Maastricht' is het de staat per 1 januari immers verboden om rood te staan bij de centrale bank. De komende dagen zal het Rijk als 'geldvrager' blijven fungeren op de geldmarkt. Tegenover uitgaven van 2,5 à 3 miljard gulden staan slechts 0,7 miljard gulden inkomsten (storting op staatslening). Pas aan het einde van de maand, wanneer de reguliere belastingen worden betaald, komt het Rijk uit de problemen.

De rente op de Nederlandse geldmarkt bleef per saldo stabiel. Zo moest vanochtend, net als vorige week, voor driemaands interbancaire deposito's 5,30 procent worden betaald. Op de Duitse geldmarkt was sprake van een licht dalende tendens, gestimuleerd door verdere daling van de Repo-rente (sinds vanmorgen: 5,80 procent). Driemaands interbancaire deposito's kosten daar nu 5,75 procent. Een en ander heeft tot gevolg dat het renteverschil inmiddels is teruggelopen tot 45 basispunten, overigens nog altijd in Nederlands voordeel. Begin februari bedroeg de 'spread' nog 70 basispunten. Omdat sindsdien de gulden iets aan kracht heeft ingeboet ten opzichte van de D-mark (de koers van de D-mark was vanochtend 1,1244 gulden), is de ruimte voor een zelfstandig rentebeleid van DNB geslonken.

Bron: Economisch Bureau ING Bank