De Vries steunt saneringsplan RBA

DEN HAAG, 23 MAART. Minister De Vries (sociale zaken) is het eens met de aanpak van het arbeidsbureau in Amsterdam om onbemiddelbare werklozen over te dragen aan de sociale dienst. De Vries zei dit gisteren in antwoord op Kamervragen.

Op 16 maart besloot het regionaal bureau voor de arbeidsvoorziening (RBA) in Amsterdam, Zaanstreek en Waterland tot het opdelen van het bestand werkzoekenden in vier categorieën. Voor de circa 24.000 onbemiddelbaren (verslaafden, zwervers, mensen met psychische problemen) in het bestand werkzoekenden zou door het RBA geen arbeidsplaats meer worden gezocht.

De Vries zei gisteren in de Kamer dat het gaat om “een pilot project, een proef op kleine schaal”. Pas als het resultaat daartoe aanleiding geeft, zal het project volgens hem meer ingeschrevenen kunnen omvatten.

Het vorige week genoemde aantal van 24.000 onbemiddelbaren is volgens de minister gebaseerd op een schatting van “het mogelijke effect als te zijner tijd die aanpak verbreed zou worden”. Zo ver is het volgens hem nog niet. Een aantal van 24.000 onbemiddelbare werkzoekenden op een totaal bestand van 85.000 bij het arbeidsbureau noemde De Vries “zeer hoog”.

De inspanningen van de arbeidsbureaus zijn volgens de minister gericht op bemiddeling naar werk. Voor mensen die een zo grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt dat ze op korte termijn niet in aanmerking komen voor een baan, is het volgens De Vries “niet onlogisch dat een extra accent komt te liggen bij de dienstverlening vanuit de sociale diensten”. De Vries wil bevorderen dat sociale diensten en RBA's in een bepaalde regio afspraken met elkaar maken over vormen van samenwerking. Personen die op basis van een individuele beoordeling niet in staat worden geacht een baan te vinden “vanwege in de persoon gelegen kenmerken”, zullen volgens De Vries niet aan hun lot worden overgelaten. Zij kunnen volgens De Vries geholpen worden met instrumenten die de sociale dienst ter beschikking staan, zoals de Jeugdwerkgarantiewet, de banenpool en de sociale werkvoorziening. Daarnaast is er volgens de minister nog wat in Rotterdam als “activerend welzijnswerk” wordt aangeduid. Alle werkzoekenden houden volgens De Vries recht op bemiddeling door de arbeidsvoorzieningsorganisatie.