Wagenaar

Prof.dr. W.A. Wagenaar ergert zich aan alle mensen die maar iets schrijven over de Eper incestaffaire zonder kennis van zaken (NRC Handelsblad, 10 maart).

In zijn visie heeft half Nederland zich door de verhalen van Yolanda in de Telegraaf laten vergiftigen en wordt het tegengif gevormd door zijn rapport, waarvan iedereen volgens hem kennis zou moeten nemen. Maar dat rapport zal nooit worden uitgegeven omdat de privacy van aangeefster en verdachten daardoor aangetast zou worden. Om diezelfde reden kunnen de betrokken rechters en de officier van justitie niet openlijk reageren op het media-geweld van Wagenaar.

Een getuige-deskundige heeft geheimhoudingsplicht. Wagenaar had op de televisie en in de krant als getuige-deskundige zijn mond moeten houden over de zaak. Dat Yolanda zelf publiciteit zoekt, betekent voor de getuige-deskundige geen toestemming om een door hem noodzakelijk geacht evenwicht in de publieke informatieverstrekking te verzorgen. Wagenaar heeft zijn positie als getuige-deskundige misbruikt en de privacy van Yolanda geschonden.

Niet bekend

    • R.H.P. van Beest