Wachtlijsten voor taalcursussen langer

DEN HAAG, 22 MAART. De wachtlijsten voor buitenlanders die een cursus Nederlands willen volgen, zijn vorig jaar met vijftien procent gegroeid.

Het aantal buitenlanders dat Nederlands wil leren neemt sneller toe dan het aantal cursussen. Dat blijkt uit rapporten van de onderwijsinspectie en de stichting SVE, het landelijk studiecentrum voor volwasseneneducatie. Minister Ritzen (onderwijs) neemt nog geen maatregelen. Hij wil eerst de bevindingen afwachten van een commissie die onderzoekt waarom het in veel gemeenten niet lukt de wachtlijsten weg te werken, ondanks de extra 106 miljoen gulden die het kabinet twee jaar geleden ter beschikking stelde.