Van Thijn zet KNVB onder druk

DEN HAAG, 22 MAART. Minister Van Thijn van Binnenlandse Zaken betreurt het dat de KNVB niet meer streeft naar vermindering van het aantal clubs binnen het betaalde voetbal. Hij schrijft dat in de voortgangsrapportage voetbalvandalisme die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In het betaalde voetbal spelen nu 36 clubs. In het beleidsplan 1993-1996 heeft de KNVB voor de toekomst een ondergrens van 32 clubs vastgesteld. De voetbalbond geeft echter niet aan hoeveel clubs maximaal betaald voetbal mogen spelen.

“Tot mijn spijt heeft de KNVB slechts de ondergrens vastgesteld. Eerder nog onderschreef de KNVB het verzoek van het coördinerend politieberaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal in het betaalde voetbal toegelaten clubs terug te brengen”, aldus de minister.

Van Thijn wil vooral minder clubs omdat het aantal politiemensen dat moet worden ingezet om de openbare orde rond wedstrijden te handhaven nog steeds stijgt. Volgens voorlopige gegevens van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) is de politie-inzet ook vorig seizoen weer gestegen. “De politie-inzet moet omlaag”, meent de minister. “Helaas is echter nog geen sprake van een trendbreuk.”

Van Thijn dringt er bij de KNVB dan ook sterk op aan haast te maken met het opleiden en inzetten van clubstewards. Ook in een gesprek met voorzitter Staatsen van de sectie betaald voetbal heeft Van Thijn bepleit dat de KNVB de betaald voetbalorganisaties dwingt tot de daadwerkelijke nakoming van de veiligheidsvoorzieningen. Met als stok achter de deur dat clubs geen licentie krijgen indien niet aan alle voorschriften is voldaan. “Of de KNVB dit keer ook werkelijk de daad bij het woord voegt moet worden afgewacht, maar het nieuwe bestuur verdient minimaal het voordeel van de twijfel”, meent Van Thijn.

De minister wil ook dat de KNVB de bestrijding van discriminerend en racistisch gedrag op de voetbalvelden voortvarend ter hand neemt. Niet alleen binnen het betaalde voetbal, maar ook binnen het amateurvoetbal. Volgens cijfers van het CIV zijn vorig seizoen veertig mensen aangehouden voor discriminerende en racistische uitingen. In het seizoen ervoor waren dat er nog maar dertien.