Tuinbouwveilingen willen samengaan

Zes tot acht grote Nederlandse tuinbouwveilingen onderhandelen op het ogenblik over een vergaande vorm van samenwerking. Veertien tot zestien veilingen houden nog een meer afwachtende houding aan. Doel van de vergaande concentratie en integratie is te komen tot een gezamenlijke afzet van groenten en fruit. De veilingen vertegenwoordigen samen een omzet van ruim drie miljard gulden.

Dat zei mr. A. Kroon, voorzitter van het bestuur van het Centraal bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland vanmiddag op de jaarvergadering van de CBT. Nederland telt 22 coöperatieve groenten- en fruitveilingen met een gezamenlijke omzet van ruim 3,5 miljard in 1993. Daarmee bleef de veilingomzet vorig jaar vijf procent achter bij die over 1992.

De veilingen verkeren in een moeilijke positie door de toenemende schaalvergroting aan afnemerszijde. Grootwinkelbedrijven bundelen hun krachten bij de inkoop van groenten en fruit en worden daardoor steeds machtiger. De huidige crisis in de tuinbouw - vooral veroorzaakt door de lage prijzen - heeft de roep om concentratie van de Nederlandse veilingcoöperaties versterkt. Om die reden willen de grote veilingen op korte termijn tot een nauwe samenwerking zien te komen. Een fusie op de langere termijn is daarbij niet uitgesloten, aldus ingewijden.