Ter Beek wil rekening vredesoperaties delen

SCHEVENINGEN, 22 MAART. Minister Ter Beek van defensie wil dat de andere ministeries 150 miljoen gulden bijdragen in de kosten van Nederlandse vredesoperaties. Die kosten bedragen dit jaar 350 miljoen gulden.

Dit zei Ter Beek gisteren in een rede in Scheveningen. “Ik vertrouw op de redelijkheid van het kabinet”, aldus de bewindsman. “Defensie kan niet alles in zijn eentje betalen”.

Ter Beek zei er vrede mee te hebben dat zijn partij, de PvdA, in haar verkiezingsprogramma 900 miljoen gulden op defensie wil bezuinigen de komende vier jaar. “Maar aan de prioriteitennota '93 (de goedgekeurde plannen voor de herstructurering en verkleining van de krijgsmacht) mag in geen geval worden getornd. De financiële flexibiliteit bij defensie is al uitermate gering. Verdere ombuiging van de begroting van defensie is onmogelijk.”

De ontwikkeling van de denationalisatie van de Nederlandse krijgsmacht heeft volgens Ter Beek grote gevolgen. Een groot deel van de landmacht gaat binnenkort op in het Nederlands-Duitse legerkorps. Verdere Europese samenwerking van andere krijgsmachtdelen met name met Duitsland ligt in het verschiet. De operationele en logistieke samenwerking tussen de drie krijgsmachtdelen in Nederland moet worden vergroot, aldus Ter Beek.

Nederland wordt per 1 juli voorzitter van de Westeuropese Unie (WEU), een politiek en militair samenwerkingsverband van negen Europerse landen. Wat Ter Beek betreft kan de WEU in 1996 opgenomen worden in de Europese Unie, als opnieuw wordt onderhandeld over de samenwerking op het terrein van buitenlandse en veiligheidspolitiek in het kader van het Verdrag van Maastricht. De WEU moet de politiek-militaire besluitvorming bij crisisbeheersingsoperaties gemakkelijker maken. Bestaande NAVO-procedures zijn immers opgesteld met het oog op operaties door alle NAVO-landen, dus ook de Verenigde Staten en Canada.

Ter Beek vindt dat, naast de WEU, ook de rol van de VN in de wereld zal moeten worden versterkt. Hij vindt de VN als organisatie te ineffectief. Lidstaten stellen volgens hem ook onvoldoende middelen beschikbaar.

Ter Beek wil zich echter in geen geval laten leiden door strikte criteria voor de inzet van de Nederlandse krijgsmacht bij vredesoperaties. “Nederland zal niet automatisch deelnemen aan VN-operaties. De vrees voor een 'grenzeloos interventionisme' is ongegrond. Doet ons land mee, dan dient onze deelneming steeds aan een termijn te worden gebonden.”