Stellingen

Wanneer men het minieme extra gewicht van het achterspatbord afweegt tegen het verschafte comfort, is het onbegrijpelijk dat wielrennend Nederland met een zwar(t)e modderstreep op de rug door de regen fietst.

H. Meijers, Rijksuniversiteit Groningen

Door een weegschaal van een zachte naar een harde ondergrond te verplaatsen kan men binnen 5 seconden 3 kg afvallen.

J.M.C. Schraagen, Universiteit van Amsterdam

De toegenomen belangstelling voor 'ongerepte natuur' komt niet alleen voort uit liefde voor de natuur maar in belangrijke mate ook uit afkeer voor mensen.

M. Kruk, Rijksuniversiteit Leiden

Dictaturen worden gekenmerkt door standbeelden van levenden, democratieen door beelden van doden.

P. Eichholtz, Universiteit van Limburg

Kijkend naar het licht van Nederlandse luchten en luisterend naar de klank van de taal, wordt het duidelijk waarom dit land zoveel schilders en zo weinig componisten heeft voortgebracht.

K. Bilardo, Rijksuniversiteit Groningen

De veronderstelling dat homoseksualiteit voor meer dan vijftig procent genetisch bepaald is, lijkt moeilijk te rijmen met het gegeven dat dit genotype zich tot op heden heeft kunnen reproduceren.

W.J. Kop, Universiteit van Limburg