Secretaris van Eindhoven met eervol ontslag

EINDHOVEN, 22 MAART. De gemeenteraad van Eindhoven heeft gisteravond achter gesloten deuren besloten gemeentesecretaris drs. C.M. Wouters eervol ontslag te verlenen.

Wouters (54), die in 1972 in dienst trad van de gemeente Eindhoven en in 1982 werd benoemd tot gemeentesecretaris, verwierf zich in de loop der jaren zo veel macht dat hij de burgemeester en de wethouders overvleugelde. Volgens ambtenaren had hij zoveel in de melk te brokkelen dat hij de bijnaam 'Desi Wouters' kreeg. Nog onder burgemeester dr. J. van Kemenade stelde de Rotterdamse bestuurskundige prof. dr. R. in 't Veld een onderzoek in en concludeerde dat in de persoon van Wouters te veel ambtelijke functies samenkwamen.

Toen het gemeentebestuur besloot Wouters een aantal van zijn functies te ontnemen, vond deze dat zijn positie van gemeentesecretaris te zeer werd uitgehold. Hij spande daarom tot vier maal toe gedingen aan bij het Ambtenarengerecht, tegen wat hij zelf de uitkleding van zijn functie noemde. Het gerecht stelde hem echter even zovele malen in het ongelijk.

Vorig jaar maart werd Wouters een groot deel van zijn bevoegdheden ontnomen. Hij heeft nu afgezien van verdere procedures. Ook een al ingesteld beroep zal hij intrekken, aldus een mededeling van de gemeente. Volgens de gemeente Eindhoven heeft Wouters zelf gevraagd om eervol ontslag. “De gemeenteraad respecteert zijn verzoek en heeft het ingewilligd”, aldus een verklaring van de gemeente.

De oud-gemeentesecretaris is nu benoemd tot ambtenaar in algemene dienst. Dat betekent dat hij thuis afroepbaar is voor taken bij de gemeente “die de dienst overstijgen”. Hij zal, naar verluidt, het eerste jaar 85 procent van zijn maandinkomen van 14.650 gulden krijgen, vervolgens 75 procent en dan 70 procent tot de gelegenheid zich voordoet om met de VUT te gaan. De gemeente wil over de hoogte van de uitkeringen officieel geen mededelingen doen. Wel wordt gezegd dat hij de ontbrekende bedragen mag bijverdienen tot zijn huidige jaarinkomen.