Overleg begonnen tussen Kroaten en Serviërs Krajina

ZAGREB, 22 MAART. In de Russische ambassade in Zagreb zijn vandaag besprekingen begonnen tussen vertegenwoordigers van Kroatië en de Krajina, het door de Kroatische Serviërs beheerste deel van Kroatië.

De secretaris-generaal van de VN heeft gisteren voorgesteld de NAVO in de toekomst ook in het Kroatische luchtruim te laten patrouilleren.

De besprekingen in Zagreb tussen de Kroatische regering en die van de door de Kroatische Serviërs eenzijdig uitgeroepen 'republiek' Krajina worden geleid door de Russische Joegoslavië-bemiddelaar Valeri Tsjoerkin en bijgewoond door de Amerikaanse ambassadeur in Zagreb, Peter Galbraith. Waarnemers verwachten niet dat het in het overleg tussen de Kroaten en de Kroatische Serviërs snel tot belangrijke doorbraken komt. Kroatië houdt tot nu toe strikt vast aan zijn recht op de volledige en onvoorwaardelijke soevereiniteit over het door de Serviërs bezette gebied. De Serviërs, die in het verleden hun eisen op het gebied van een uitgebreide autonomie steeds afgewezen hebben gezien, weigeren het gezag van Zagreb te erkennen. De Kroatische president Tudjman heeft de afgelopen dagen een strenger optreden van de VN-vredesmacht geëist, vooral bij de bewaking van de grens tussen Bosnië en de Kroatische Krajina, om een eind te maken aan wapentransporten van de Bosnische Serviërs naar de Kroatische Serviërs.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, heeft gisteren in een uitgebreid rapport over de situatie in ex-Joegoslavië gepleit voor een uitbreiding van de NAVO-patrouilles in het Bosnische luchtruim naar het luchtruim van Kroatië, waar ze VN-troepen in de Krajina zouden moeten helpen beschermen tegen aanvallen. Een dergelijke uitbreiding zou ook de bescherming van de VN-troepen in de moslim-enclave Bihac in het uiterste noordwesten van Bosnië ten goede komen. De Franse blauwhelmen in dit gebied zijn de afgelopen weken herhaaldelijk aangevallen door Serviërs, die vanuit de aangrenzende Kroatische Krajina opereren.

Boutros-Ghali bepleitte ook een verlenging van het mandaat van de VN-vredesmacht UNPROFOR van een half tot een heel jaar, “om de doelmatigheid te vergroten”. Het mandaat loopt overigens op 31 maart af.

In zijn rapport concludeerde Boutros-Ghali dat de UNPROFOR geld tekort komt om de taken in ex-Joegoslavië naar behoren te kunnen vervullen. De VN-vredesmacht kost per jaar 1,2 miljard dollar. Op het ogenblik beschikt UNPROFOR over 31.334 militairen, waarnemers en politiemannen. Bij het optreden in ex-Joegoslavië heeft de VN-vredesmacht tot nu toe 79 man aan doden en 845 man aan gewonden verloren. (Reuter, AP, AFP)