Onzekerheid rente VS verlamt handel aandelen Damrak

AMSTERDAM, 22 MAART. De Amsterdamse effectenbeurs deed het vanmorgen rustig aan in afwachting van mogelijke rentemaatregelen in de Verenigde Staten. De AEX-index stond rondom het middaguur op een miniem verlies van 0,13 punt op 416,11 punten.

AMSTERDAM De afgelopen twee beursdagen zakte de markt in onder aanvoering van de obligaties. Een renteverhoging om de geldontwaarding bij het aantrekken van de Amerikaanse economie in toom te houden, behoort tot de mogelijkheden waar de handel rekening mee houdt. In de loop van de dag vergadert het beleidscomité van de Fed, het centrale-bankstelsel. Naar verwachting zal worden besloten tot een verscherping van het monetaire beleid die zal leiden tot een stijging van de geldmarktrente.

De internationale waarden waren verdeeld met een stijging van 1,70 tot 221,40 gulden voor Akzo en met een winstje van een dubbeltje voor Unilever op 205,90 gulden. Daarentegen moest Philips 60 cent afstaan op 53,90 gulden, verloor Koninklijke Olie 1,20 op 196,60 gulden en kwam KLM twee dubbeltjes lager af op 47,10 gulden.

De financiële waarden profiteerden van de renteperikelen, tot uitdrukking komend in een verhoging van de hypotheekrente door enkele leningaanbieders. Zo ging ABN Amro 20 cent omhoog naar 66,40 gulden, steeg Aegon twee kwartjes naar 96,50 gulden, kreeg Amev er een dubbeltje bij op 78 gulden en steeg ING 40 cent tot 82,20 gulden.

In de uitgevershoek herstelde Elsevier zich een kleinigheid van het verlies van bijna 5 gulden van maandag door zich twee kwartjes te verbeteren tot 171,20 gulden. De teleurstelling over de kwaliteit van de winst werkte nog door. VNU zette de daling door met nog eens een daalder tot 178,20 gulden, terwijl Wolters Kluwer met nog 60 cent aantrok tot 114,50 gulden.

NEW YORK De effectenbeurs van New York was gisteren, net als de effectenbeurzen in Europa, in de ban van eventueel hogere rente in de Verenigde Staten. De Dow Jones-index van de dertig toonaangevende fondsen ging met 30,80 punten naar beneden tot 3864,85 punten.

Al meteen vanaf het begin van de handel zat de index op een flink verlies. De Amerikaanse economie dreigt door het herstel oververhit te raken, reden waarom de Fed mogelijk met verdere renteverhogingen komt. De mogelijke hogere rente zorgde voor een daling van de obligatiekoersen, die de aandelenkoersen met zich meesleepten. Een ander negatieve factor was de idee dat de aandelenkoersen na het aflopen van een drietal termijncontracten van vorige week vrijdag te veel omhoog waren gegaan. Het aflopen van die contracten zorgde voor een zeer forse omzet.

TOKIO De beurs van Tokio moest terrein prijsgeven. De Nikkei-index van de 225 fondsen daalde tot 20.253,53 punten en dat was 215,92 punten lager dan op vrijdag. De beurs was gisteren gesloten. De daling van de aandelenkoersen werd geweten aan gang van zaken op de obligatiemarkt, die net als de obligatiemarkten in Europa op de voorgaande dag lager was door de verwachte rentestijging in de VS.