Natuur (1)

Het standpunt dat Tom Bade inneemt in zijn artikel 'Natuur is minder kwetsbaar dan gedacht' (NRC Handelsblad, 16 maart) is naar mijn mening te gemakkelijk.

Hij gaat uit van het streven naar grote aaneengesloten natuurgebieden, het beschermen van cultuurlandschappen ziet hij als achterhaald. Het wekt mijn weerzin op dat hij de door intensivering van de landbouw afgenomen bio-diversiteit afdoet als iets onvermijdelijks van deze tijd. Is hij dan blind voor natuurvriendelijke produktiemethoden en -technieken die met wat meer moeite geïntroduceerd kunnen worden? Denk bijvoorbeeld aan het uitstellen van het gras maaien zodat niet vele duizenden weidevogels hun broedsels zien mislukken. Ik heb bij het lezen van zijn artikel het gevoel gekregen dat hij mens en natuur als iets onverenigbaars ziet. Is de enige manier waarop er 'echte' natuur behouden kan blijven, het weg te stoppen in reservaten?

    • Hans Broere