Mest naar India

Een wel zeer vluchtige blik op de mestsituatie in India bracht de heer Prins, directeur van Seaswan BV, op het idee gedroogde Nederlandse mest naar India te exporteren.

Vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling, zowel hier als in India, is dit een kwalijk plan. Noch het milieu, noch de landbouw in India zijn gebaat bij een inefficiënte, energie-intensieve kringloop van enerzijds veevoer-importen uit India, en anderzijds mest-'hulp' (en zuivelhulp) aan India. Zowel Nederland als India hebben voldoende mogelijkheden voor een duurzamer landbouw, waarbij afval zoveel mogelijk verandert tot input in het produktieproces. Als NRC Handelsblad (14 maart) schrijft over een bij sommige groeperingen 'ingebakken scepsis tegen alles wat uit het Westen komt', dan dient de auteur te beseffen dat deze scepsis niet uit de lucht komt vallen, maar juist door dergelijke vormen van 'hulp' of 'handel' ontstaan is.

    • Paul Teunissen