Manet uit Stedelijk in Londen op veiling

Door middel van röntgenstralen is aangetoond dat Manet op het doek van de definitieve versie aanvankelijk exact de compositie van zijn eerder gemaakte schets had aangebracht. Later heeft hij die compositie uitvoerig bewerkt.

Het schilderij Schets voor de Bar aux Folies-Bergère is nu eigendom van de zoon van Franz Koenigs, een Duitse bankier die zich na de Eerste Wereldoorlog in Nederland had gevestigd. Hij kocht het in 1928.

Het schilderij is in 1883 na de dood van Manet door zijn weduwe Suzanne aan de Parijse verzamelaar Edmond Bazire geschonken. Vervolgens is het door de handen van kunsthandelaar Durand-Ruel en verzamelaar Gottfried Eissler gegaan.