Kunstruzie

Achter de figuranten Hugo, Dirk en R. in de column 'Subtiele verschillen' van Ileen Montijn (NRC Handelsblad, 16 maart) bleken Hugo Brandt Corstius, Diederik Kraaypoel en Rudi Fuchs schuil te gaan.

Het onderwerp: een ruzie tussen de eerste twee in Vrij Nederland rond een aan te kopen werk van Donald Judd door het Stedelijk Museum. De discussie tussen Brandt Corstius, scherpzinnig intellectueel, en Kraaypoel, eloquent kruisvaarder tegen het modernisme, is alleszins begrijpelijk. Ileen Montijn meent echter een duit in het zakje te moeten doen.

Hoe dun haar causerie is blijkt uit het op de korrel nemen van de titel van de huidige presentatie in het Stedelijk: Couplet I. Alhoewel zij met dit 'voorbeeld' de narren in Nederland beoogt aan te vuren om Fuchs te bespotten, lijkt zij voornamelijk zichzelf te compromitteren. Fuchs, romanticus, strateeg en provocateur, probeert in op-drift-geraakte tijden, geschoeid op eigen leest, een samenhangende structuur in zijn programmering te brengen, waar deze titel alles mee te maken heeft. Allerlei elementen, ook tegengestelde, krijgen hierin een plaats. De bijdrage van ieder individu - of dat nu Heer Bommel, Terpen Tijn of Wammes Waggel is - komt nu eenmaal per definitie voort uit een persoonlijke preoccupatie met de wereld. Preoccupaties die per definitie botsen, maar die niet zouden moeten ontaarden in een ad hominem dat evenmin scherp is als subtiel.

    • Elly Stegeman