Kunstmarkt

De grafiek van Sotheby's prijsindices voor de kunstmarkt (NRC Handelsblad, 18 maart) berust op een denkfout.

Er worden appels met peren vergeleken. Een klassiek kunstwerk - niet de contemporaine bedenkselen - is een individuele schepping van een kunstenaar. Je kunt niet de prijs van één Van Goyen met die van een andere vergelijken. De vergelijking is slechts zinvol als hetzelfde werk twee of meermalen in de laatste decennia verhandeld werd. Toegegeven zij dat er algemene trends zijn die de marktwaarde van oude meesters beïnvloeden, en daar hoort zeker snobisme bij. Echter, als een schilderij onverkocht blijft, betekent dit absoluut niet dat het minder waard is geworden. Een recessie kan de omzet van oude schilderijen tijdelijk tot het nulpunt terugbrengen. De markt in deze sector is 'dun' en gewoon goede of zelfs bovenmodale schilderijen zijn te kostbaar voor de kleinere verzamelaar, terwijl heel wat lieden, zelfs curatoren van bepaalde musea een prijskaart van onder de miljoen niet interessant vinden. Wat te zeggen van de Amerikaanse museum-man die mij een tijd geleden opbelde met de vraag of ik een oud schilderij van twee miljoen dollar kon leveren; de kunstenaar was niet van belang.

    • Hans M. Cramer