Kasteel

De locatie van het Kasteel van de Heren van Amstel is ontdekt aan de Nieuwezijds Kolk, terwijl de historici eenparig hadden verklaard dat er van een dergelijk bouwwerk binnen Amsterdam nimmer sprake is geweest.

Nu bezit ik al enige tientallen jaren een Duitse historische atlas, de Grosser Atlas zur Weltgeschichte van Westermann, uitgave 1972, waarin onder andere de plattegrond van enige belangrijke Europese steden uit de 17e en 18e eeuw is afgedrukt. Het merkwaardige is dat op de Amsterdamse plattegrond exact op de huidige plaats aan de Nieuwezijds Kolk is aangegeven het “ehemaliges Amstel-Kastell”. Ik verkeerde altijd in de overtuiging dat de Duitsers hier slachtoffer waren van een stukje mythevorming, maar ik begin nu te geloven dat ze integendeel - althans over deze kwestie - juist bijzonder goed geïnformeerd waren. Waar deze informatie overigens vandaan komt is me een raadsel.

    • D.L.J. Boom