Groeicijfer Japan slechtste in 19 jaar

TOKIO, 22 MAART. De economie van Japan is vorig jaar gegroeid met een zeer magere 0,1 procent.

Dit heeft het Japanse planbureau gisteren bekendgemaakt. Het is het slechtste groeicijfer in negentien jaar. Het laatste kwartaal van 1993 gaf een achteruitgang van het bruto binnenlands produkt (bbp) te zien van 1,6 procent op jaarbasis. Dit valt mee, want deskundigen hadden een achteruitgang van tussen de 4 en de 5,7 procent voorzien. Het planbureau acht het mogelijk dat in het begrotingsjaar 1993/94 (april tot april) de economie met 0,2 procent groeit. Om dat te bereiken moet er over de periode januari tot en met maart een groei van 1,26 procent uit de bus komen. Deze kan worden bereikt via de derde aanvulling op de begroting, waarin veel geld is uitgetrokken voor het stimuleren van de economie. Volgens Tsutomu Tanaka van het Japanse planbureau was de hoge koers van de yen de belangrijkste oorzaak van de vermindering van het bbp in de laatste drie maanden van vorig jaar. De binnenlandse vraag veranderde niet, terwijl de export een sterke achteruitgang liet zien. Verder investeerde het bedrijfsleven weer minder, terwijl de slechte rijstoogst ook een negatieve factor vormde. Tanaka voorziet voor het begrotingsjaar 1994/95 een “volledig herstel”. Wanneer dat herstel zich precies zal aandienen, kon hij niet zeggen. Japan staat al lange tijd onder druk van zijn handelspartners, vooral van de Verenigde Staten, om zijn economie te stimuleren via het aanzwengelen van de binnenlandse vraag. Meer vraag doet de import groeien, waarmee het overschot op de Japanse handelsbalans kan worden verminderd. (Reuter, KRF)