Foto

Foto: WIERINGEN - Medewerkers van de Meetdienst van Rijkswaterstaat verrichten onderhoudswerk aan de installatie op het wad aan de noordzijde van Wieringen.

Hier wordt onderzoek gedaan naar de waterstroming en zandverplaatsing in het buitendijkse natuurreservaat 'Normerven'.

Deze voormalige polder is de afgelopen jaren gereduceerd van 20.000 tot minder dan 800 vierkante meter. Desondanks blijft het gebied zeer in trek bij broedende kustvogels. In 1993 werden 236 paar kluten en 328 paar visdiefjes geteld. Rijkswaterstaat wil het gebied voor de vogels in stand houden. De installatie die geplaatst is geeft via een zender informatie over de stroming, golfhoogte en zandbodem. De in de buurt van de 'Normerven' gelegen natuurreservaten Vatrop en Balgzand worden op dezelfde manier onderhouden. De installatie is alleen bij laagwater na een lange baggertocht in waadpakken te bereiken. (Foto Martijn de Jonge).