EU verhoogt quotum bananen

BRUSSEL, 22 MAART. Landbouwcommissaris René Steichen heeft het toegestane quotum voor de import van (dollar)bananen voor het tweede kwartaal vastgesteld op ruim 590.000 ton, wat 60.000 ton meer is dan gebruikelijk voor deze periode.

Volgens een woordvoerder kunnen binnen dit quotum alle importaanvragen in de Europese Unie worden gehonoreerd. De Latijnsamerikaanse producenten voelen zich door de Europese Unie gediscrimineerd ten opzichte van bananentelers uit ACP-landen (overwegend voormalige Europese kolonies), waarmee heffingsvrije import-overeenkomsten bestaan. Zij eisen een quotum van 2,5 miljoen ton, 400.000 ton minder dan aangeboden, en proberen dat via arbitrage door de GATT af te dwingen. Morgen heeft Steichen opnieuw een ontmoeting met de verantwoordelijke minister uit Costa Rica. Met zijn besluit heeft hij willen onderstrepen dat het quotum van de Unie niet rigide is, maar afhankelijk van de marktsituatie kan worden verhoogd.