Een verstandige Indiër tart het noodlot niet

Als de sterren spreken, zwijgen de Indiërs. Zonder aarzelen annuleren ze een huwelijk, een vliegreis, een grote investering of een belangrijk politiek besluit, wanneer een astroloog hun vertelt dat de voortekenen ongunstig zijn. Een verstandige Indiër tart het noodlot nu eenmaal niet.

Het wemelt van de sterrenwichelaars in het land, van heel eenvoudige voor de armen tot met computers uitgeruste voor de rijken. Vooral hindoes nemen zelden een vèrstrekkende beslissing zonder vooraf astrologisch advies te hebben ingewonnen. En dat geldt niet louter voor een ongeletterde onderklasse: artsen, accountants, architecten en andere academici schromen evenmin om bij een sterrenwichelaar aan te kloppen.

“De astrologie is in India onlosmakelijk verbonden met alle aspecten van het leven”, verklaart plechtig K.N. Rao, een gepensioneerde hoge regeringsambtenaar in New Delhi die zich de laatste jaren intensief met astrologie bezighoudt.

Aanstaande huwelijken, in India een zaak van de allereerste orde, worden voor de zekerheid vrijwel altijd eerst aan een astroloog voorgelegd. In de kolommen met huwelijksadvertenties van de zondagsbladen is het verzoek om het meezenden van een horoscoop bijna standaard, zowel voor aspirant-bruiden als bruidegoms. Ook computerdeskundigen, legerofficieren en gevestigde zakenlui geven ongaarne het jawoord zonder te beschikken over deze essentiële informatie.

Luchtvaartmaatschappijen hebben leren leven met de invloed van de sterren. Vaak zeggen passagiers op het laatste moment af omdat een astroloog ze heeft ontraden op die bepaalde dag te vliegen. Een medewerkster van de KLM in New Delhi schat dat 30 procent van de passagiers zijn reisplannen aanpast op grond van astrologisch advies. Sommige passagiers nemen bij het bespreken van hun reis zelfs een priester of een astroloog mee om misverstanden te vermijden.

Een rechtgeaarde hindoe zal er alles aan doen om bij een maans- of zonsverduistering niet onderweg te zijn. Reizen bij volle maan geldt daarentegen als zeer veilig. Naar verluidt waagt ook premier Narasimha Rao zich niet in een vliegtuig bij een ongunstig gesternte.

Ook tot andere terreinen reikt de invloed van de sterren. In ziekenhuizen moeten operaties soms worden uitgesteld omdat de patiënt meent te weten dat de voortekenen niet deugen. Ouders laten hun kinderen een andere studie kiezen wanneer een astroloog tot de conclusie komt dat het gesternte dat vereist.

De astrologie kent in India een eeuwenlange traditie. Het sterkst is die in het zuiden van het land. “In een stad als Madras zit bij wijze van spreken onder elke lantaarnpaal een astroloog”, zegt K.N. Rao. Aan de universiteit van het befaamde hindoe-pelgrimsoord Varanasi kan men het vak zelfs als afzonderlijke studierichting kiezen.

Tot ergernis van Rao en anderen, bevinden er zich talloze beunhazen onder de astrologen. Velen is het volgens hem slechts om geld begonnen. “Een goed astroloog dient over een scherp verstand, een uitstekende wiskundige kennis en een grote persoonlijke integriteit te beschikken”, meent hij.

Bezorgd over het dalende peil van de astrologie richtte Rao enkele jaren geleden met een paar anderen de Indiase Raad voor Astrologische Wetenschappen (ICAS) op in New Delhi. Dat het om een wetenschap gaat, is voor Rao en zijn collega's boven elke twijfel verheven. “Meer dan 80 procent van onze voorspellingen komt uit”, zegt Rao. “Wanneer ze niet uitkomen, ligt dat meestal aan het feit dat we het geboorteuur niet correct hebben opgekregen.”

In het weekeinde verzorgt het ICAS cursussen over onderwerpen als politieke astrologie, medische astrologie en wiskundige astrologie. Een van de docenten is gespecialiseerd in het trekken van horoscopen via de computer. IJverig pennen de cursisten, hoofdzakelijk afkomstig uit de middenklasse, ingewikkelde schema's en reeksen getallen over, die Rao en anderen op het bord schrijven. In totaal nemen er zo'n 500 mensen deel aan de cursussen, waarmee de ICAS waarschijnlijk de grootste school voor astrologie ter wereld is. De docenten doen hun werk als vrijwilligers en krijgen geen geld voor hun onderwijs.

Gezien de betrouwbaarheid van de astrologie, is het volgens Rao logisch dat ook politici dikwijls bij sterrenwichelaars te rade gaan. De meesten willen dat echter niet openlijk toegeven. Vaak sturen ze een afgezant die een bepaald probleem aan de astroloog moet voorleggen. Ook de Nehru-dynastie, die drie premiers leverde - Jawaharlal Nehru, zijn dochter Indira Gandhi en zijn kleinzoon Rajiv Gandhi - zocht volgens hem in het geheim regelmatig advies.

Dat wordt bevestigd door een andere astroloog in een verre buitenwijk van New Delhi, J.C. Luthra, die gespecialiseerd is in politieke astrologie. Hij beroemt zich er op het ontslag van Benazir Bhutto als premier van Pakistan in 1990 ruim van te voren haarfijn te hebben voorspeld. “Vooral in verkiezingstijd komen velen mij raadplegen”, zegt hij.

De 70-jarige Luthra, die eveneens een loopbaan in de ambtenarij achter de rug heeft, is overigens een man van vele gaven. Volgens zijn adreskaartje is hij niet slechts sterrenwichelaar maar ook palmist (handpalmlezer), numeroloog (getallendeskundige) en edelsteen-therapeut.

Die laatste methode kan volgens Luthra een ongunstig gesternte opheffen, als een wonderbaarlijk medicijn. Wanneer de horoscopen van twee mensen die met elkaar willen trouwen bijvoorbeeld niet goed bij elkaar passen, kan dat euvel in sommige gevallen worden verholpen door tijdelijk een ring met een robijn, een parel of een diamant te dragen. Soms is ook dat niet afdoende en raadt hij de betreffende personen aan om enige mantra's (bezwerende formules) te zingen.

In een enkel geval zijn de tekenen echter dusdanig negatief dat ook een edelstenenkuur of mantra's daartegen niet zijn opgewassen. Dat overkwam Luthra laatst met een jong paar. Hij raadde hen het huwelijk ten sterkste af. Maar aangezien de bruiloft al geregeld was, negeerden ze bij uitzondering zijn advies. “Binnen de kortste keren hadden ze slaande ruzie en was de ellende niet te overzien”, zegt Luthra meewarig.

Luthra maakt bij zijn voorspellingen naar eigen zeggen gebruik van een oeroude techniek, die hij vijftig jaar geleden in Zuid-India heeft geleerd. Door zijn leermeester werd hij uitverkoren om deze werkwijze levend te houden. Slechts hij en zijn zoons kennen nu deze geheime techniek. Luthra is overigens niet de enige astroloog in India die aanspraak maakt op een dergelijke exclusiviteit.

Toepassing van zijn techniek verschaft de bejaarde astroloog sombere inzichten. Nog voor het einde van de eeuw zal er een Derde Wereldoorlog uitbreken, zo meent hij te weten. De nieuwe wereldbrand zal ontstaan uit het allang broeiende conflict over Kashmir tussen India en Pakistan. Luthra wil deze deprimerende voorspellingen niet voor zich houden: “Wat heeft de astrologie anders voor zin, wanneer je de mensen niet goed adviseert?”