Banen bij Hoechst Weert in gevaar

De produktie van pvc-folie van Hoechst Holland in Weert is in gevaar.

Gisteren werd bekend gemaakt dat het Duitse moederconcern opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar mogelijkheden voor het oplossen van de structurele problemen in deze sector. Dat heeft in het ongunstigste geval tot gevolg dat de produktie in Weert wordt stopgezet en ongeveer 400 banen verdwijnen, zo deelde topman van Nederveen bij de presentatie van de jaarcijfers mee. Hij wees er op dat er verscheidene mogelijkheden zijn om een sanering door te voeren. Er kan een produktiebeperking komen, maar ook een verschuiving van Nederland naar Duitsland of juist andersom. Het is daarom ook nog denkbaar dat er extra werkgelegenheid zal bijkomen. Het door een extern bureau uit te voeren onderzoek zal in de komende maanden worden afgerond.

Hoechst Holland leed in 1993 in de pvc-sector voor het tweede achtereenvolgende jaar een verlies van ongeveer 10 miljoen gulden. Hoechst Holland moest vorig jaar evenals het Duitse moederconcern een forse winstdaling incasseren. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting daalde met 37 procent tot 24 miljoen gulden. Door bijzondere lasten van 16 miljoen kwam het netto resultaat uit op 8 miljoen. De bijzondere lasten voor belasting beliepen totaal 25 miljoen gulden. Het aantal werknemers daalde van gemiddeld 2727 in 1992 tot 2621 vorig jaar.