Archieven worden niet vervroegd openbaar

DEN HAAG, 22 MAART. Archiefstukken van ministeries die gegevens bevatten die het staatsbelang raken, zullen niet vervroegd openbaar gemaakt worden zoals minister d'Ancona (WVC) wilde. Onder druk van vijf andere ministeries heeft zij het voorstel voor een nieuwe Archiefwet waarin die termijn werd teruggebracht van vijftig naar twintig jaar, ingetrokken.

In een wijziging van het wetsvoorstel zal d'Ancona het artikel dat eerder op aandrang van de Tweede Kamer was geschrapt, weer opnemen. Aanvankelijk zou het wetsvoorstel deze week in de Kamer worden behandeld, maar nu het stuk is ingetrokken zal dat op een later, nog nader te bepalen tijdstip gebeuren.

De nieuwe wet regelt dat archieven die niet voor vernietiging in aanmerking komen na twintig in plaats van de huidige vijftig jaar van de ministeries naar het Rijksarchief worden overgebracht. In principe zijn de stukken daarmee openbaar. Aanvankelijk maakte d'Ancona in artikel 13 lid 2 van de nieuwe Archiefwet een uitzondering voor “archiefbescheiden die gegevens bevatten waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat of van zijn bondgenoten wordt geboden”.

CDA, PvdA en D66 tekenden daar echter bezwaar tegen aan, omdat zij bang waren dat door het achterhouden van deze stukken het “zorgvuldige behoud en het beheer” daarvan in het gedrang dreigden te komen. De minister deelde hun bezorgdheid en schrapte het tweede lid van artikel 13. Zij meende ook dat er andere manieren waren om gevoelige stukken uit de openbaarheid te houden. Volgens een woordvoerder van WVC hebben de vijf niet nader genoemde ministeries bezwaar gemaakt tegen het schrappen van de uitzonderingsregel uit angst dat ze de zeggenschap over hun eigen archieven zullen verliezen.