Alvaro Prendes

In NRC Handelsblad van 19 maart herinnert de uitgeweken Cubaanse vliegtuigpiloot Orestes Lorenzo aan het lot van zijn oudere collega luchtmachtkolonel Alvardo Prendes.

Deze was voor de revolutie in dienst van Batista's luchtvloot maar weigerde in 1957 de opstandige stad Cienfuegos te bombarderen. Hij was een goede vriend van Che Guevara - beiden hielden van literatuur en konden elkaar tot diep in de nacht gedichten voorlezen - en werd in Cuba beschouwd als een Held van de Revolutie.

Toen ik hem vorig jaar bezocht was dat radicaal gewijzigd. De 65-jarige Prendes had Castro opgeroepen een dialoog met de bevolking te beginnen en dan is je lot in Cuba getekend. Zijn militaire onderscheidingen waren hem afgenomen. Bijna wekelijks werden er manifestaties voor zijn woning georganiseerd waarin de volksmassa's de tot volksvijand geworden Prendes belasterden. Inmiddels beschikt Alvaro Prendes over alle noodzakelijke papieren om het land te verlaten; de Verenigde Staten gaven hem een verblijfsvergunning. Maar de Cubaanse autoriteiten laten hem niet gaan. Een pesterij die nu al zes maanden voortduurt, gericht aan het adres van een Cubaan die de oorspronkelijke principes van de Cubaanse revolutie trouw bleef.

    • Kees van Kortenhof